Sprzęt i wyposażenie stajni (poidła, żłoby, automaty do paszy)

Stajnia powinna być wyposażona jedynie w niezbędne sprzęty. Im mniej znajdować się w niej będzie urządzeń, tym mniejsze jest ryzyko narażenia konia na wypadki, urazy i zranienia. Kółko do uwiązywania konia korzystnie jest umieścić na wysokości 1,5-1,7m nad ziemią. Należy unikać ostrych, wystających elementów. Wszelkie rury, kable i okna muszą być właściwie zabezpieczone.

Poidła i żłoby

Wyróżniamy różne miejsca instalacji żłobów i poideł. Warto pamiętać o ich racjonalnym umieszczeniu, które pozwala uniknąć ryzyka wypadków, zapewnia niezbędne warunki higieny. Odstęp pomiędzy żłobem/poidłem a ścianą powinien wynosić nie mniej niż 5 cm i nie więcej niż 20 cm.

Poidła

Koń wypija 20-60 litrów wody dziennie, pije wodę w dowolnej porze i w ilości wymaganej przez organizm. Ważne jest częste sprawdzanie pracy poideł, gdyż zepsute poidło może narazić konia na długotrwały brak możliwości napicia się wody. Najlepszym sposobem pojenia koni w stajniach stanowisk owych jest zainstalowanie poideł samoczynnych. Pewnym problemem w eksploatacji poideł jest zamarzanie wody w instalacji w czasie występowania dużych mrozów. Należy wówczas izolować instalację wodną, która zapobiegnie problemowi. O ile stajnia nie jest wyposażona w poidła, zaleca się pojenie koni z wiader. Każdy koń powinien mieć swoje wiadro. Przy pojeniu z wiader, ze względu na możliwość rozwoju bakterii, woda nie może stać w stajni dłużej niż 24 godziny. Konie należy poić jak najczęściej, minimum 3 razy dziennie, a w czasie dużych upałów częściej. Pojenie z wiader jest czasochłonne, a do tego konie pozostawia się na długie godziny bez wody, zwłaszcza w nocy. Wiadra łatwo utrzymać w czystości i łatwo nadzorować ilość wypijanej przez konia wody. Nie zaleca się ze względów higienicznych pojenia koni ze wspólnych koryt, najczęściej betonowych lub kamionkowych. Jeśli ten sposób pojenia jest konieczny, należy koryta zaopatrzyć w dobry odpływ. Pojenie tym sposobem stosuje się na pastwiskach i w biegalniach.  Pamiętać należy aby sprzęt do pojenia koni – poidła, wiadra czy koryta był utrzymywany w czystości i regularnie myte.

Żłoby

Wśród rodzajów żłobów wykorzystywanych przy karmieniu koni wyróżniamy:

  • Żłób prosty, 
  • Żłób kątowy – zamontowany na ściance frontowej, by można było karmić konie z korytarza, bez konieczności wchodzenia do boksu. Podobnie jak i poidła, instaluje się go w rogu boksu, przez co koń ma do dyspozycji więcej powierzchni użytkowej.
  • Żłób obrotowy,
  • Żłób zawieszany. Instalowany są w taki sposób, by ich górna krawędź umieszczona była 0,9-1,0 m nad posadzką.

Żłoby wykonane są zwykle z desek drewnianych, betonu, blachy, kamionki, plastiku. Rogi i kąty wewnątrz są zaokrąglone, by nie zalegała w nich nie wyjedzona pasza.

W celu przeciwdziałania wyrzucania przez konia paszy ze żłobu stosuje się różne rozwiązania:

  • wyposaża się żłoby w metalowe pręty ograniczające ruchy łba konia na boki,
  • modeluje się wnętrze żłobu, by jego ściany rozszerzały się w kierunku dna, a otwór wpustowy miał mniejszy obwód niż obwód wnętrza,
  • żłoby blaszane lub plastikowe zaopatruje się w wywinięte do wnętrza żłobu mankiety zatrzymujące wygarnianą paszę,
  • tradycyjnym sposobem uniemożliwiania koniowi wyrzucania paszy ze żłobu było wkładanie do niego okrągłego, gładkiego kamienia wielkości dwóch złożonych pięści,
  • gdy koń rozrzuca paszę po boksie, wynosząc ją znad żłobu w pysku, sposobem zwalczania tego przyzwyczajenia pozostaje skarmianie paszy w płóciennym worku mocowanym do kantara; ten sam sposób stosować można przy żywieniu koni łykawych.

Automaty do zadawania pasz.

Automaty do zadawania pasz stosuje się w Polsce rzadko, jednak taki system stosowany w karmieniu koni przyczynia się znacznie do zmniejszenia strat zadawanych pasz. Duża zaleta stosowania tej metody jest też to iż w jednym czasie wszystkie konie dospawają pożywienie, co ogranicza agresywne zachowanie koni. Automaty uruchamiane są za pomocą mechanicznego zaworu regulującego zadawanie ilości mieszanek treściwych lub ziarna.

      

 

 

 

This entry was posted in STAJNIE, WYPOSAŻENIE.
Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>